BABEL - BABEL (2006)

0 Bình chọn : 0/10

Tựa gốc: BABEL

Diễn viên: Brad Pitt, Cate Blanchett, Peter Wight, Harriet Walter, Michael Maloney, ...

Đạo diễn: Alejandro González Iñárritu, Guillermo Arriaga,

Biên kịch: Alejandro González Iñárritu, Guillermo Arriaga,

Hãng phát hành: Chưa có dữ liệu

Nước sản xuất: Mỹ

Ngày phát hành: 2006-11-10 (US) | 2006-11-10 (VN)