NEVER BEEN KISSED - NEVER BEEN KISSED (1999)

0 Bình chọn : 0/10

Tựa gốc: NEVER BEEN KISSED

Diễn viên: Drew Barrymore, David Arquette, Michael Vartan, Molly Shannon, John C. Reilly, ...

Đạo diễn: Raja Gosnell,

Biên kịch: Abby Kohn,

Hãng phát hành: Chưa có dữ liệu

Nước sản xuất: Mỹ

Ngày phát hành: 1999-04-09 (US) | 1999-04-09 (VN)