Nằm tại tầng 5, trung tâm thương mại Crescent Mall bên cạnh Food Court và đối diện Game Center.

Nhà vệ sinh bên trong khuôn viên rạp hoặc có thể sử dụng nhà vệ sinh khu Food Court.

Gửi xe miễn phí