SHAKES THE CLOWN - SHAKES THE CLOWN (1992)

0 Bình chọn : 0/10

Tựa gốc: SHAKES THE CLOWN

Diễn viên: Adam Sandler, Bobcat Goldthwait, Julie Brown, Blake Clark, Paul Dooley, ...

Đạo diễn: Bobcat Goldthwait,

Biên kịch: Bobcat Goldthwait,

Hãng phát hành: Chưa có dữ liệu

Nước sản xuất: Mỹ

Ngày phát hành: 1992-03-13 (US) | 1992-03-13 (VN)